Addleads

Kundcase


Ledande leverantör av växter och kunskap - Nya prospekts på ny marknad


Ett av våra spännande uppdrag är för en av Sveriges främsta leverantörer av växter och kunskap till professionella växtanvändare. Med sin spetskompetens och omfattande nätverk erbjuder företaget skräddarsydda lösningar för att möta kundernas utmaningar och önskemål.

Uppdraget hade som mål att kartlägga marknaden i Göteborg för att få en djupare förståelse för hur kunderna uppfattade uppdragsgivaren, vilka konkurrenter de anlitade, deras nöjdhet med konkurrenterna, samt att identifiera potentiella kunder som var intresserade av att få kontakt eller information inför en kommande etablering.

Resultatet av projektet var enastående. Vi identifierade och kartlade potentiella kunder som var intresserade av att få kontakt med uppdragsgivaren med en imponerande årlig inköpsvolym på över 20.000.000 kr inom träd- och växtsektorn.

Detta kundcase visar tydligt de värden som skapas med Addleads och effektiviteten med kombinationen av marknadsundersökningar och att telefonbearbetning för att hitta prospekts i rätt målgrupp. Med vår hjälp lyckades uppdragsgivaren nå fram till potentiella kunder med betydande affärspotential och möjligheter till framgångsrika affärssamarbeten.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vår expertis inom marknadsundersökningar och Leadsgenerering kan hjälpa ert företag att identifiera kvalitativa Affärsleads och skapa värdefulla affärsmöjligheter.


Uppdrag för ledande Indoor Golf aktör        - Skapande av nya affärer under lågsäsong

En framstående aktör inom event- och golfbranschen, stod inför utmaningen att skapa affärsmöjligheter för sina anläggningar under perioden juni till september. Med en tom anläggning och kostnader som fortsatte att pågå under "lågsäsongen" fram till oktober var det avgörande att generera affärer och intäkter under denna tid. Varje ny affär genererade ett värde på mellan 10 000 - 30 000 kr, vilket gjorde projektet ännu mer betydelsefullt både på kort och lång sikt.

För att möta detta mål anlitades Addleads för att genomföra en marknadsundersökning och Leadsgenerering på det geografiska upptagningsområdet. Genom att använda en skräddarsydd frågemall identifierade undersökningen intresserade prospekts och leads som uppdragsgivaren kunde följa upp och slutföra affärer med.

Undersökningen fokuserade på att kartlägga intresset för att placeras events, kickoffer, teambuildingaktiviteter och AW på en Indoor golf anläggning som affärsleads.

Med hjälp av en köpt kundlista, inkluderande beslutsfattare såsom VD:ar, HR-chefer och MC & FC, skickades undersökningen ut via e-post med påminnelse. Undersökningen följdes upp med telefonintervjuer för att komplettera undersökningen och fånga upp uteblivna svar.

Resultatet av detta projekt var ett välkommet tillskott under den kritiska lågsäsongen. Genom Addleads expertis inom Leadsgenerering och marknadsundersökningar kunde man identifiera potentiella kunder och leads som visade intresse för evenemang på deras anläggningar. Med en noggrann uppföljning och professionell bearbetning av Leadsen skapades lönsamma affärer och utökade affärsrelationer inför framtiden.

Detta kundcase belyser vikten av att strategiskt använda marknadsundersökningar och Leadsgenerering för att generera affärsmöjligheter och fylla anläggningar med lönsamma företagsevents och aktiviteter.