Addleads

Leadsgenerering

Vi hjälper er att identifiera och nå de mest lovande Affärsleadsen för ert företag. Vi är experter på att leverera högkvalitativa och kvalificerade leads som ökar era affärsmöjligheter och försäljning både på nya prospekts och från er befintliga kunddatabas.

Kartläggning av era Målgrupper

I steg ett genomför vi en noggrann analys av marknaden och branschspecifik data för att skapa en skräddarsydd målgruppsprofil. Vi tar fram adresslistor med kontaktuppgifter till aktuella prospekts.

Behovsundersökning via webbenkäter

I steg två skickar vi ut webbenkäter till målgruppen som kartlägger era potentiella kunders behov och intresse för säljkontakt och information.

Telefonbearbetning av kundämnen på svarsbortfall

I steg tre bearbetar vi de kundämnen som inte svarat på webbenkäten och kartlägger målgruppen och säkerställer att vi genererar högkvalitativa Affärsleads som är relevanta och intresserade av ert erbjudande.

Leverans av Affärsleads

I steg 4 förser vi ditt säljteam löpande med Affärsleads med relevanta uppgifter som är kopplade till varje affär.

Kartläggning och identifiering av Affärsleads

Nya potentiella kunder: Genom att använda avancerade metoder och verktyg kartlägger vi och identifierar potentiella kunder som är relevanta för er verksamhet. Vi genomför en grundlig analys av marknaden och branschspecifika data och kundbeteenden, för att skapa en skräddarsydd målgruppsprofil. Genom att köpa in aktuella adressregister och genomföra dubbelkoll mot ert befintliga kundregister, säkerställer vi att leadsen vi genererar är nya och potentiellt intresserade av ert erbjudande.

Bearbetning av befintliga kundregister: Utöver att identifiera nya Leads hjälper vi er att bearbeta era befintliga kundregister. Vi använder avancerade metoder och verktyg för att segmentera och analysera ert befintliga kundregister och hitta potentiella affärsmöjligheter inom er nuvarande kundbas. Genom att skapa skräddarsydda kampanjer och strategier kan vi hjälpa er att förbättra kundrelationer och maximera er försäljning till befintliga kunder.

Unika metoder och verktyg för Leadsgenerering

Vi särskiljer oss genom att använda unika metoder och verktyg för att generera högkvalitativa leads. Vår kombination av marknadsundersökningar, dataanalys och telefonbearbetning möjliggör en effektiv och träffsäker Leadsgenereringsprocess. Vi övervakar kontinuerligt utfallet och optimerar våra metoder för att säkerställa bästa möjliga resultat för dig som uppdragsgivare.

Leverans av Affärsleads

Vi levererar Affärsleadsen till er på ett strukturerat och användarvänligt sätt. Ni får tillgång till detaljerad information om varje prospekt:

  1. Kontaktuppgifter

  2. Behov och köpvanor

  3. Bokningar

  4. Intresse för att bli kontaktad av era säljare

  5. Intresse för information och nyhetsbrev


Detta hjälper er att effektivt öka bearbetningen av er marknad och konvertera Leadsen till framgångsrika affärer.